આરોગ્ય

વીંછી, સાપ કે ગરોળી કરડે ત્યારે તરત જ કરો આ કામ ઝેરની અસર ઓછી થઇ જશે અહી ક્લિક કરી જાણો

વીંછી, સાપ કે ગરોળી કરડે ત્યારે તરત જ કરો આ કામ ઝેરની અસર ઓછી થઇ જશે અહી ક્લિક કરી જાણો

ઘણા લોકોને ખેતરમાં કે પથ્થર વાળા વિસ્તારમાં કામ કરતા ઝેરી જીવજંતુ કરડવાની સમસ્યા રહે છે. ખાસ કરીને ખેતરમાં મજુરી કરતા...

Page 30 of 30 1 29 30

Recommended Stories

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.